Phone
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN MKF VIỆT NAM
Vietnam MKF Consulting and Auditing Company Limited
Văn phòng Hà Nội: Số 32 ngõ 45 phố Đồng Me, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại: 024.85.88.60.77

Thư ngỏ

THƯ NGỎ Kính gửi: Quý khách hàng   Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn MKF Việt Nam (MKF) xin gửi tới Quý Đơn vị lời chào trân trọng và chân thành cảm ơn Quý Đơn vị đã dành cho chúng tôi cơ hội được đệ trình Hồ sơ giới thiệu năng lực với tư cách là đơn vị kiểm toán và tư vấn chuyên nghiệp. MKF là một tổ chức chuyên nghiệp hoạt...

  • Slide 2
  • slide 3
  • slide 4
  • slide 5

Ấn định thuế đối với trường hợp cho vay lãi suất 0%

Theo điều 37, Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày (sẽ hết hiệu lực ngày 1 tháng 7 năm 2020)

Điều 37. Ấn định thuế đối với người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai trong trường hợp vi phạm pháp luật về thuế

"1. Người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định thuế trong các trường hợp sau đây:

e) Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hoá, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường;"

Theo đó, trường hợp Công ty cho tổ chức hoặc cá nhân khác vay với lãi suất 0% có rủi ro bị cơ quan thuế đánh giá là giao dịch không theo giá thị trường, và sẽ bị áp theo lãi suất thị trường, và hệ quả là:

1/ Nếu công ty là bên cho vay

- Công ty cho vay bị phát sinh thêm phần thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập từ lãi cho cho vay theo lãi suất ấn định của cơ quan thuế

- Bị phạt tiền thuế chậm nộp tương ứng

2/ Nếu công ty là bên đi vay

- Bên cho vay là cá nhân: Cơ quan thuế yêu cầu Công ty đi vay khấu trừ phần thuế thu nhập cá nhân của cá nhân cho vay đối với phần thu nhập của cá nhân có được từ việc cho vay bị ấn định theo lãi suất thị trường. Đồng thời, chi phí lãi vay phát sinh theo lãi suất thị trường sẽ không được chấp nhận là là chi phí tính thuế TNDN của Công ty đi vay 

- Bên cho vay là tổ chức nước ngoài: Cơ quan thuế yêu cầu Công ty đi vay tính thuế nhà thầu đối với phần thu nhập của tổ chức nước ngoài có được từ việc cho vay bị ấn định theo lãi suất thị trường. Đồng thời, chi phí lãi vay phát sinh theo lãi suất thị trường sẽ không được chấp nhận là là chi phí tính thuế TNDN của Công ty đi vay  

 

Tin cùng danh mục