Phone
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN MKF VIỆT NAM
Vietnam MKF Consulting and Auditing Company Limited
Văn phòng Hà Nội: Số 32 ngõ 45 phố Đồng Me, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại: 024.85.88.60.77

Thư ngỏ

THƯ NGỎ Kính gửi: Quý khách hàng   Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn MKF Việt Nam (MKF) xin gửi tới Quý Đơn vị lời chào trân trọng và chân thành cảm ơn Quý Đơn vị đã dành cho chúng tôi cơ hội được đệ trình Hồ sơ giới thiệu năng lực với tư cách là đơn vị kiểm toán và tư vấn chuyên nghiệp. MKF là một tổ chức chuyên nghiệp hoạt...

 • Slide 2
 • slide 3
 • slide 4
 • slide 5

Dịch vụ Hoàn thuế

1/ Văn bản luật hướng dẫn

2/ Một số điều kiện hoàn thuế Dự án đầu tư

 • Góp đủ vốn điều lệ trên đăng ký trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (BRC) và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC)
 • Thời hạn đầu tư thực tế phải phù hợp với thời hạn trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trường hợp, thời gian đầu tư thực tế bị quá hạn so với thời gian đầu tư trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì bổ sung thêm thời hạn đầu tư trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Bổ sung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
 • Không phát sinh doanh thuphát hành hóa đơn doanh thu trong giai đoạn đầu tư
 • Hóa đơn đầu vào liên quan trực tiếp đến dự án đầu tư thì kê phải vào mẫu 02/GTGT,  hóa đơn đầu vào không liên quan trực tiếp đến dự án đầu tư kê vào mẫu 01/GTGT
 • Tổng số thuế GTGT giai đoạn đầu tư đề nghị hoàn tối thiểu phải từ 300 triệu đồng trở lên
 • Kết thúc giai đoạn đầu tư, phải kết chuyển tổng số thuế Giá trị gia tăng phát sinh giai đoạn đầu tư sang chỉ tiêu số 6.2- “Thuế GTGT còn lại của dự án đầu tư đề nghị hoàn”
 • Làm đề nghị hoàn thuế GTGT theo mẫu số 01/ĐNHT

3/ Một số điều kiện hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu bao gồm cả trường hợp: Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan; hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu ra nước ngoài, có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

Cơ sở kinh doanh trong tháng/quý vừa có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ nội địa thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của các kỳ khai thuế giá trị gia tăng tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại.

Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (bao gồm số thuế GTGT đầu vào hạch toán riêng được và số thuế GTGT đầu vào được phân bổ theo tỷ lệ nêu trên) nếu sau khi bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ nội địa còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Số thuế GTGT được hoàn của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không vượt quá doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) với 10%.

Tin cùng danh mục