Phone
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN MKF VIỆT NAM
Vietnam MKF Consulting and Auditing Company Limited
Văn phòng Hà Nội: Số 32 ngõ 45 phố Đồng Me, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại: 024.85.88.60.77

Thư ngỏ

THƯ NGỎ Kính gửi: Quý khách hàng   Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn MKF Việt Nam (MKF) xin gửi tới Quý Đơn vị lời chào trân trọng và chân thành cảm ơn Quý Đơn vị đã dành cho chúng tôi cơ hội được đệ trình Hồ sơ giới thiệu năng lực với tư cách là đơn vị kiểm toán và tư vấn chuyên nghiệp. MKF là một tổ chức chuyên nghiệp hoạt...

 • Slide 2
 • slide 3
 • slide 4
 • slide 5

GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ LẬP HỒ SƠ XÁC ĐỊNH GIÁ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

Văn bản pháp lý:

- Luận quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019

- Nghị định 132/2020/NĐ-CP ngày 5 tháng 11 năm 2020 có quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (Nghị định 132):

Khái niệm:

Là sự phân bổ thu nhập/ chi phí thông qua các giao dịch thương mại giữa các công ty thành viên của Tập đoàn (“GDLK”) nhằm đạt được các mục đích:

1. Tận dụng khác biệt về thuế suất, ưu đãi thuế

2. Giảm thiểu nghĩa vụ thuế, tối đa hóa lợi nhuận của Tập Đoàn

Đối tượng áp dụng

Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (sau đây gọi chung là người nộp thuế) là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp có phát sinh giao dịch với các bên có quan hệ liên kết theo quy định tại điều 5 Nghị định 132.

Nghĩa vụ tuân thủ hàng năm

1. Nộp phụ lục kê khai giao dịch liên kết (Phụ lục I, II, III và IV – ban hành theo Nghị định 132)

2. Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết (bao gồm Hồ sơ quốc gia; Hồ sơ toàn cầu và Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia)

Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết (GDLK) bao gồm:

 • Hồ sơ quốc gia là các thông tin về giao dịch liên kết, chính sách và phương pháp xác định giá đối với giao dịch liên kết được lập và lưu tại trụ sở của người nộp thuế theo danh mục các nội dung thông tin, tài liệu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;
 • Hồ sơ toàn cầu là các thông tin về hoạt động kinh doanh của tập đoàn đa quốc gia, chính sách và phương pháp xác định giá giao dịch liên kết của tập đoàn trên toàn cầu và chính sách phân bổ thu nhập và phân bổ các hoạt động, chức năng trong chuỗi giá trị của tập đoàn theo danh mục các nội dung thông tin, tài liệu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này;
 • Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của Công ty mẹ tối cao theo quy định tại khoản 5 Điều này và Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.
 • Phụ lục kê khai xác định giá giao dịch liên kết (Phụ lục I, II, III và IV – ban hành theo Nghị định 132) 

Thời điểm nộp hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết hàng năm

Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết được lập trước thời điểm kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm và phải lưu giữ, xuất trình theo yêu cầu cung cấp thông tin của Cơ quan thuế.

Khi Cơ quan thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra người nộp thuế, thời hạn cung cấp Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết không quá 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu của Cơ quan thuế.

Quyền của cơ quan thuế:

Cơ quan thuế có quyền: i) ấn định mức giá; tỷ suất lợi nhuận; tỷ lệ phân bổ lợi nhuận hoặc  ii) ấn định thu nhập chịu thuế hoặc nghĩa vụ thuế Thu nhập doanh nghiệp, đối với người nộp thuế không tuân thủ quy định về kê khai, xác định giao dịch liên kết; không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ thông tin, dữ liệu kê khai xác định giá giao dịch liên kết trong các trường hợp sau:

 1. Người nộp thuế không kê khai, kê khai không đầy đủ thông tin hoặc không nộp Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này
 2. Người nộp thuế không cung cấp đầy đủ thông tin về hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết hoặc không chuẩn bị hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết dựa trên yêu cầu của cơ quan thuế trong thời hạn được cho phép
 3. Người nộp thuế sử dụng thông tin không trung thực về giao dịch độc lập từ nguồn bất hợp pháp hoặc không đúng hoặc không rõ ràng
 4. Người nộp thuế vi phạm các quy định theo Điều 19, Nghị định 132 (miễn kê khai, miễn lập hồ sơ)

Phạt:

Theo Luật quản lý thuế, các khoản phạt gồm có: phạt 10% đến 20% đối với số tiền thuế bị truy thu tùy thuộc vào kỳ tính thuế, cùng tiền lãi chậm nộp (0,05%/ ngày đến 0,07%/ngày đối với số tiền thuế bị truy thu (0,03%/ngày đối với giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 năm 2016)) hoặc phạt trốn thuế (từ một đến ba lần số thuế bị truy thu), tùy thuộc vào bản chất và hoàn cảnh của lỗi vi phạm.

MKF có thể hỗ trợ khách hàng:

Với đội ngũ chuyên gia dày dặn kinh nghiệm về dịch vụ xác định giá chuyển nhượng, chúng tôi cung cấp các giải pháp xác định giá chuyển nhượng mang tính thực tiễn cho các tập đoàn đa quốc gia và tập đoàn tại Việt Nam trong việc quản lý nghĩa vụ tuân thủ quy định về giá giao dịch liên kết, kiểm soát rủi ro chuyển giá. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 1. Chuẩn bị Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết, bao gồm:
  • Hồ sơ quốc gia
  • Hồ sơ toàn cầu
  • Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia
  • Phụ lục kê khai xác định giá giao dịch liên kết
 2. Đánh giá những lỗ hổng trong hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết hiện tại của khách hàng;
 3. Rà soát và đánh giá hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết hiện tại của khách hàng và đưa ra các khuyến nghị mang tính thực tiễn giúp khách hàng kiểm soát rủi ro;
 4. Hỗ trợ trong thanh tra, kiểm tra thuế và giá chuyển nhượng và các vấn đề gây tranh cãi liên quan đến thuế; và
 5. Xây dựng chiến lược xác định giá giao dịch liên kết phù hợp với mô hình hoạt động và kế hoạch kinh doanh của khách hàng và phù hợp cho tương lai.

 

Tin cùng danh mục

Dịch vụ tư vấn lập báo cáo chuyển giá

Dịch vụ tư vấn lập báo cáo chuyển giá gồm form thông tin giao dịch liên kết,  hồ sơ  quốc...