Phone
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN MKF VIỆT NAM
Vietnam MKF Consulting and Auditing Company Limited
Phòng 608, tòa nhà Tây Hà, số 19 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại: 024.85.88.60.77

Thư ngỏ

Kính gửi: Quý khách hàng! Xin cảm ơn Quý khách hàng đã, đang và sẽ tín nhiệm, lựa chọn dịch vụ của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn MKF - Thương hiệu kiểm toán uy tín đáng tin cậy. Hy vọng Quý khách hàng sẽ lựa chọn và bổ nhiệm chúng tôi là Công ty kiểm toán, nhà tư vấn tài chính kế toán, định giá và thẩm định giá cho Quý khách hàng....

  • Slide 2
  • slide 3
  • slide 4
  • slide 5

Tư vấn tài chính

• Tư vấn tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp
• Tư vấn mua bán, tách, sáp nhập, giải thể doanh nghiệp
• Tư vấn và định giá giá trị doanh nghiệp
• Tư vấn mô hình doanh nghiệp
• Tư vấn xây dựng chiến lược
• Tư vấn xây dựng hệ thống quản trị
• Tư vấn huy động vốn, đầu tư
• Soát xét toàn diện hoạt động doanh nghiệp

Tin cùng danh mục