Phone
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN MKF VIỆT NAM
Vietnam MKF Consulting and Auditing Company Limited
Văn phòng Hà Nội: Số 32 ngõ 45 phố Đồng Me, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại: 024.85.88.60.77

Thư ngỏ

THƯ NGỎ Kính gửi: Quý khách hàng   Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn MKF Việt Nam (MKF) xin gửi tới Quý Đơn vị lời chào trân trọng và chân thành cảm ơn Quý Đơn vị đã dành cho chúng tôi cơ hội được đệ trình Hồ sơ giới thiệu năng lực với tư cách là đơn vị kiểm toán và tư vấn chuyên nghiệp. MKF là một tổ chức chuyên nghiệp hoạt...

  • Slide 2
  • slide 3
  • slide 4
  • slide 5

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Kiểm toán nhà nước

(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 03/10/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có buổi làm việc với KTNN về tình hình thực hiện nhiệm vụ của KTNN.
 
Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc
 
Cùng đi với Chủ tịch Quốc hội có các đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách; Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Đại diện lãnh đạo Văn phòng Quốc hội; Đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 
Về phía KTNN có Ủy viên BCHTW Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc, các đồng chí Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN.
 
         
Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc  phát biểu tại buổi làm việc
 
Thay mặt KTNN, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên báo cáo với Chủ tịch Quốc hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ của KTNN năm 2016 và 8 tháng đầu năm 2017.
 
Báo cáo nêu rõ, năm 2016 và 8 tháng đầu năm 2017 việc thực hiện nhiệm vụ kiểm toán của KTNN đã có bước chuyển biến tích cực, đổi mới mạnh mẽ toàn diện về nội dung, phương pháp và cách thức thực hiện nên hiệu lực, hiệu quả, nên chất lượng kiểm toán không ngừng được nâng cao, góp phần quan trọng trong việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính công, tài sản công, sử dụng hiệu quả nguồn lực quốc gia, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 
Năm 2016, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 38.776 tỷ đồng, cao nhất trong 22 năm hoạt động của KTNN và tăng gấp 2 lần so với năm 2015. Năm 2016, KTNN cũng đã kiến nghị sửa đổi bổ sung, thay thế, hủy bỏ 150 văn bản. Ngoài ra, kiểm toán 27 Dự án giao thông theo hình thức hợp đồng BOT, đã kiến nghị giảm thời gian thu phí hoàn vốn của các dự án so với phương án tài chính ban đầu 107,4 năm; Kiểm toán kết quả định giá doanh nghiệp và xử lý các vấn đề tài chính trước khi chính thức công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, KTNN xác định giá trị vốn nhà nước tại 07 doanh nghiệp đã làm tăng thêm giá trị vốn nhà nước 20.818 tỷ đồng.
 
8 tháng đầu năm 2017, tổng hợp sơ bộ kết quả xử lý tài chính của 108 dự thảo Báo cáo Kiểm toán là 22.954 tỷ đồng; KTNN đã kiến nghị sửa đổi bổ sung, thay thế, hủy bỏ 40 văn bản nhằm bịt chỗ hổng thất thoát, lãng phí từ cơ chế, chính sách. Đồng thời, KTNN đã kiến nghị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với nhiều tập thể và cá nhân về những tồn tại, sai phạm phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán; cung cấp 08 bộ hồ sơ, tài liệu kiểm toán cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và gửi một số báo cáo chuyên đề cung cấp thông tin phục vụ kịp thời các phiên họp của UBTVQH, Chính phủ, một số đoàn giám sát của UBTVQH, Đoàn đại biểu Quốc hội tại một số địa phương...
 
Qua 8 tháng đầu năm 2017, kiểm toán cũng đã phát hiện và kiến nghị chấn chỉnh kịp thời nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng tài chính công, tài sản công của các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị được kiểm toán.
 
Về hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động kiểm toán, trong năm 2017, KTNN tiếp tục triển khai có hiệu quả Hiến pháp và Luật KTNN với việc ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thi hành, gắn với cải cách hành chính trong tổ chức và thực hiện nhiệm vụ được giao. Tính từ tháng 6/2016 đến 31/8/2017, Tổng Kiểm toán nhà nước đã ký ban hành 18 văn bản quy phạm pháp luật và 03 Đề cương hướng dẫn nghiệp vụ kiểm toán chuyên sâu; 05 văn bản đang gửi lấy ý kiến đóng góp trong ngành; 07 văn bản đang xây dựng.
 
Về cơ bản, 39 chuẩn mực KTNN và các quy trình, hướng dẫn kiểm toán của các lĩnh vực đều đã được Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành. Các văn bản quan trọng này đã theo kịp định hướng đổi mới hoạt động kiểm toán và yêu cầu thực tiễn, tạo nên sự minh bạch, chính quy, thống nhất trong toàn Ngành, nâng cao năng lực Kiểm toán viên nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán trong toàn Ngành. Đặc biệt, nhằm nâng cao hiệu lực hoạt động kiểm toán của KTNN và tính nghiêm minh của pháp luật, KTNN đã tích cực, chủ động xây dựng Dự thảo Nghị quyết quy định chi tiết một số điều của Luật KTNN năm 2015 và Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN. Đến nay, Dự thảo Nghị định đã tổng hợp ý kiến các Bộ, ngành, địa phương gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định; Dự thảo Nghị quyết đang được gửi lấy ý kiến Chính phủ trước khi trình UBTVQH xem xét để ban hành.
 
Bên cạnh đó, KTNN cũng đã tích cực tham gia có trách nhiệm với các cơ quan của Chính phủ, Quốc hội khi có yêu cầu trong việc xây dựng và thẩm tra nhiều dự án luật, pháp lệnh và văn bản quan trọng. Về kiện toàn hệ thống tổ chức và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, vừa qua KTNN đã hoàn thiện Đề án Tổ chức, biên chế đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Đề án Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức của KTNN theo chỉ đạo của UBTVQH và đang gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế thẩm định trước khi trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định làm cơ sở tổ chức thực hiện trong thời gian tiếp theo.
 
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh và đổi mới toàn diện, nhất là việc xây dựng các chương trình, tài liệu đào tạo chuyên sâu, giáo dục văn hóa ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của Kiểm toán viên nhà nước. KTNN đã có nhiều giải pháp để tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên có sai phạm, suy thoái về tư tưởng, đạo đức, thiếu trách nhiệm trong công tác và sinh hoạt, xây dựng đội ngũ trong sạch vững mạnh.
 
Hoạt động hợp tác quốc tế của KTNN liên tục được mở rộng và tăng cường về chiều sâu, chủ động hội nhập sâu, rộng và tham gia tích cực vào các hoạt động của các Tổ chức quốc tế cơ quan Kiểm toán tối cao (SAI); tham gia ký kết 23 thỏa thuận hợp tác với các cơ quan Kiểm toán tối cao và tổ chức nghề nghiệp quốc tế. Trong 8 tháng đầu năm 2017, KTNN đã tích cực chuẩn bị cho việc Đại hội lần thứ 14 của Tổ chức các cơ quan Kiểm toán tối cao Châu Á (ASOSAI 14) năm 2018 tại Hà Nội theo đúng tiến độ kế hoạch tổng thể chuẩn bị và tổ chức Đại hội.
 
          
 Toàn cảnh buổi làm việc
 
KTNN xác định mục tiêu trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV là: “Nâng cao năng lực hoạt động, hiệu lực pháp lý, chất lượng và hiệu quả hoạt động của KTNN như một công cụ hữu hiệu của Nhà nước trong kiểm tra, giám sát quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công; xây dựng KTNN có trình độ chuyên nghiệp cao, từng bước hiện đại, trở thành cơ quan kiểm tra tài chính công có trách nhiệm và uy tín, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phù hợp với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế”. Các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm:
 
Hoàn thiện các văn bản thi hành Luật KTNN 2015; bổ sung, hoàn thiện và thực hiện các quy trình, phương pháp kiểm toán phù hợp với hệ thống chuẩn mực kiểm toán đã ban hành, gắn với cải cách hành chính trong hoạt động kiểm toán đề nghị UBTVQH, Chính phủ ban hành.
 
Tập trung kiểm toán thường niên đối với lĩnh vực NSNN nhằm phục vụ thiết thực việc phê chuẩn quyết toán ngân sách của Quốc hội, HĐND các cấp; tăng cường kiểm toán hoạt động, đi sâu vào kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động các lĩnh vực mới, nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí; tăng cường phối hợp và nâng cao trình độ để tham gia ý kiến với Ủy ban Tài chính-Ngân sách và các cơ quan khác của Quốc hội, Chính phủ về dự toán NSNN, chủ trương xây dựng các dự án, công trình quan trọng quốc gia. Đổi mới nội dung, phương pháp kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, rút ngắn thời gian kiểm toán. Gia tăng giá trị của báo cáo kiểm toán thông qua việc công khai, phát hành kịp thời và đổi mới cách trình bày kết luận, kiến nghị kiểm toán; chủ động hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, cấp ủy và chính quyền địa phương trong hoạt động kiểm toán, nhất là trong việc đôn đốc thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán, nâng cao chất lượng, kết quả kiểm toán.
 
Tăng cường năng lực của cơ quan KTNN trên cơ sở tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, phát triển nguồn nhân lực theo mô hình quản lý tập trung thống nhất, đảm bảo đồng bộ, có đủ cơ cấu và lực lượng thực hiện nhiệm vụ theo Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020; đẩy mạnh công tác điều động, luân chuyển cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp của đội ngũ công chức, Kiểm toán viên; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao trách nhiệm, ý thức, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trong toàn Ngành; tăng cường thanh tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.
 
Mở rộng hợp tác quốc tế về KTNN cả trên diện rộng lẫn chiều sâu, trong đó tập trung đẩy mạnh việc trao đổi, học tập kinh nghiệm kiểm toán, thực hiện kiểm toán chung với cơ quan kiểm toán các nước; tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế để nâng cao năng lực hoạt động; nâng cao vai trò thành viên Ban Điều hành ASOSAI 2015-2018, Chủ tịch ASOSAI 2018-2021 và tổ chức thành công Đại hội ASOSAI năm 2018 tại Việt Nam.
 
Xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về trang thiết bị phục vụ hoạt động kiểm toán; đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động của KTNN thông qua triển khai có hiệu quả Đề án phát triển tổng thể CNTT của KTNN giai đoạn 2015-2020.
 
Để tạo điều kiện cho KTNN hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, KTNN cũng đề xuất và xin ý kiến Chủ tịch Quốc hội ủng hộ một số nội dung: Đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan thanh tra phối hợp với KTNN để tránh sự trùng lắp, chồng chéo trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra, tránh gây khó khăn cho địa phương, doanh nghiệp; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm kiến nghị của KTNN. Đặc biệt là việc thực hiện kiến nghị xử lý tài chính và hoàn thiện các cơ chế, chính sách pháp luật; Quan tâm, xem xét ban hành Nghị quyết của UBTVQH quy định chi tiết một số điều của Luật KTNN 2015 và Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN nhằm tạo sự đồng bộ của hệ thống pháp luật, đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý cho KTNN hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Phê duyệt Đề án Tổ chức và biên chế của KTNN đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 để KTNN đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Hiến pháp và Luật KTNN năm 2015.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, dại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá cao các kết quả hoạt động của KTNN thời gian qua, nhất là trong thời gian gần đây. Các ý kiến nhất trí rằng: Chất lượng hoạt động của KTNN ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng trong siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng chống tham nhũng; đóng góp quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; Mối quan hệ phối hợp công tác giữa KTNN và các Ủy ban, các Bộ, ban ngành ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, đóng góp cho việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của các Bên.
 
Để KTNN hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ; đồng thời phát huy hơn nữa mối quan hệ phối hợp công tác giữa KTNN và các cơ quan, ban ngành, các ý kiến phát biểu đề xuất: KTNN cần xây dựng báo cáo chuyên đề việc việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán để nâng cao hơn hơn tỷ lệ thực hiện kết luận, kiến nghị; Tập trung hơn nữa vào việc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính, ngân sách; Tăng cường thực hiện kiểm toán hoạt động, cần chọn một số lĩnh vực để đánh giá để bước đầu thực hiện kiểm toán hoạt động; Có phản hồi, giải trình về việc tiếp thu ý kiến của Đại biểu quốc hội về xây dựng kế hoạch kiểm toán; Ưu tiên, đẩy nhanh các cuộc kiểm toán phục vụ các chuyên đề giám sát của Quốc hội; Có các giải pháp để nâng cao hơn nữa tỷ lệ thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN; Nhanh chóng hoàn thiện, cơ chế chính sách liên quan tới hoạt động của KTNN; Chủ động phối hợp với Thanh tra Chính phủ để tránh trùng lắp, chồng chéo trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra nhất là với các thanh tra ngành…
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của KTNN. Thông qua hoạt động kiểm toán, KTNN đã tạo được niềm tin cho Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, hoạt động, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của KTNN đã có rất nhiều tiến bộ, tính chuyên nghiệp ngày càng nâng cao, vị thế của KTNN ngày càng được khẳng định. Qua báo cáo năm 2016 và 8 tháng 2017, thể hiện sự nỗ lực của toàn ngành KTNN. Năm 2016 xử lý kiến nghị cao nhất từ ngày thành lập KTNN đến nay. KTNN cũng đã có nhiều kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật của nhà nước về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. KTNN trở thành công cụ quan trọng trong công tác phòng, chông tham nhũng.
 
Trong triển khai nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm đã được KTNN nêu ra trong Báo cáo; đồng thời chỉ đạo KTNN phải luôn nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước,bám sát các quy định của Hiến pháp, Luật KTNN trong thực thi nhiệm vụ để thể chế hóa các chủ trương, Nghị quyết vào hoạt động của KTNN, đảm bảo đúng định hướng, mục tiêu, trọng tâm, trọng điểm kiểm toán; KTNN cần luôn bám sát các vấn đề, các lĩnh vực nổi cộm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tham nhũng, lãng phí được Quốc hội, Chính phủ và dư luận xã hội quan tâm, qua đó cung cấp những thông tin kịp thời, xác thực giúp Quốc hội thực hiện tốt các chức năng lập pháp, giám sát, xem xét quyết định các vấn đề quan trọng của Đất nước.
 
Trong triển khai hoạt động kiểm toán, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, KTNN cần đẩy mạnh ứng dụng CNTT, cải cách hành chính trong hoạt động kiểm toán, tiếp tục đổi mới phương pháp tổ chức thực hiện kiểm toán theo hướng chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm toán; Chủ động phối hợp với các cơ quan thanh tra, kiểm tra để tránh chồng chéo trong hoạt động; Ưu tiên, đẩy nhanh tiến độ các cuộc kiểm toán phục vụ các chuyên đề giám sát của Quốc hội.
 
Về vấn đề ban hành các văn bản hoàn thiện cơ sở pháp lý cho KTNN như Nghị quyết của UBTVQH quy định chi tiết một số điều của Luật KTNN 2015 và Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các Ủy ban của Quốc hội, các Bộ, ngành liên quan cần tích cực làm việc, nghiên cứu nhằm đảm bảo tính hợp pháp, đồng bộ của pháp luật, đồng thời đảm bảo giá trị pháp lý của Báo cáo kiểm toán theo quy định của Luật KTNN.
 
Đối với số vấn đề liên quan đến đề án về tổ chức và biên chế của KTNN đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, Chủ tịch Quốc hội đề nghị KTNN cần bám sát Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời yêu cầu KTNN cần tiếp tục kiện toàn bộ máy, có chính sách thu hút nhân tài, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức, tác phong làm việc.
 
Kết thúc buổi làm việc, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, các ý kiến đóng góp của các Ủy ban của Quốc hội, các Bộ, ngành; đồng thời cam kết cùng toàn Ngành phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua các khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của Đảng, nhà nước, Quốc hội và nhân dân. Tổng Kiểm toán nhà nước mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, quan tâm và ủng hộ của Chủ tịch Quốc hội, các ủy ban của Quốc hội và các Bộ, ngành trong việc triển khai các nhiệm vụ của KTNN./.
 
Ngọc Bích
Tin cùng danh mục

Cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực kế toán thuế tại Việt Nam

Kế toán Trực tuyến - khởi đầu cho cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực Kế toán - Thuế...

Cơ hội trải nghiệm dịch vụ kế toán trực tuyến với chi phí cực hấp dẫn

BNEWS.VN Kể từ tháng 10/2018, các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam đã có cơ hội trải nghiệm...

KTNN đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước về chủ trương thực hiện số hoá, lưu...